“Aš tave myliu” prasideda žodžiu “aš”

“Moterys teka už vyrų, nes jiems sekasi, jie yra apsukrūs arba stiprūs, kloja joms po kojomis mamutus, puikiai sudarinėja balansus ar lovoje yra tikri virtuozai. Moterys teka už vyrų, nes jie yra lygiai tokie ar visai kitokie nei jų tėvai. Moterys teka už vyrų, nes jie yra jų vaikų tėvai arba dėl jų alpo visos  jų draugės. Moterys teka už vyrų, nes buvo savo tėvų jiems pažadėtos arba už tai gavo pinigų ar naują pasą. Continue reading ““Aš tave myliu” prasideda žodžiu “aš””