10 kvailysčių, kurios gali sujaukti moters gyvenimą

 

„Pradėkime. Vyrai nelaiko jūsų apgailėtinomis būtybėmis. Jūs pačios taip elgiatės! Jei esate nelaiminga su savo vyru, atsikvošėkite ir pasirinkite geresnį! Atidėkite tariamos žemos savigarbos reikalą į šalį. Gyvenimas yra sunkus. Tik pasiryžusieji atsilaikyti per sunkius pasitikėjimo savimi, kančios, praradimų, net baimės laikotarpius įgyja deramą savigarbą. Tai visiškai akivaizdu.

Jei nenorite dėti jokių pastangų, prisipažinkite sau, kad apsisprendėte neiti tobulėjimo keliu. Jei galimi jūsų gyvenimo pokyčiai paprasčiausiai kelia jums pernelyg daug rūpesčių, tiesiog pamirškite juos ir pagaliau duokite sau ramybę. Jei esate linkusios atleisti sau savo silpnybes bei pasyvumą ir jei tai padėjo jums ištisus dešimtmečius, elkitės taip ir toliau. Tai jūsų gyvenimas.“( 17 p.)

1. Neprotingas prieraišumas

 

„Lordas Baironas 1830 m. rašė: „Vyrui meilė yra ne svarbiausias dalykas, moteriai – visos jos egzistencijos prasmė.“ Tačiau tokia meilės samprata moterims atnešė ne tiek naudos, kiek žalos.“(22 p.)

„Tragiška ir nyku matyti jauną moterį, beprasmiškai kenčiančią vien dėl to, kad ji neturi jokių didesnių tikslų gyvenime, skaudu stebėti, kaip neprotingai ji elgiasi.“(26 p.)

„Liūdna, tačiau kai moteris nedrįsta svajoti ir siekti savo tikslo, gyvenimo prasmės ji iš esmės ieško perdėtai sureikšmintuose tarpusavio santykiuose ir vaikų gimdyme, kartais į antrą žiūrėdama kaip į pirmojo sutvirtinimą.“(27 p.)

„Rodos, moterys labiau linkusios verkšlenti dėl problemų nei jas spręsti. Vyrai, atvirščiai, labiau linkę problemas spręsti nei apie jas kalbėti. Ir vien todėl, kad jie nesielgia kaip moterys, kurios be perstojo kalba, verkšlena, dejuoja, analizuoja ir t.t., vyrai yra baisiausiai jų apkalbami.“ „Nuoširdžiai tikiu, kad jei moterys pastudijuotų vyrų nuomones apie atkaklumą, drąsą, lemtį, tikslą, garbę, svajones, siekius ir t.t., jų dvasinis gyvenimas taptų turtingesnis, jos išsirinktų tinkamesnį vyrą draugystei bei pagerintų santykius su juo.“(21 p.)

2. Neprotingas piršimasis

 

„Mes jaučiamės labai paguostos, kai pajuntame, kad kas nors (skaitykite: bet kas) susidomi mumis todėl, kad esame vienišos ar išsiilgusios meilės, o gal norime tokias vaidinti. Iš tikrųjų mes plaukiame pasroviui, pačios visai nieko nesirinkdamos. Ar įžvelgiate čia lemtingą skirtumą? Nuolankus priėmimas bet kokio, kad ir netinkamo žmogaus, nėra pasirinkimas.“

„Kaip mes turime elgtis, kai mus užgriūna gyvenimo sunkumai? Pasitikėti savimi, užsiimti kokia nors veikla, tobulinti save, kad būtume pajėgios pakelti tuos sunkumus tol, kol sulauksime pergalės.“

„Tikrajame pasaulyje mums reikia pačioms rūpintis savimi ir savo dvasine branda.“(41 p.)

„Vyrai būna su mumis, kad dalintųsi bendru gyvenimu, o ne tam, kad taptų mums viso gyvenimo centru.“ (43 p.)

„…moterys gana dažnai gaudo vyrus tik tam, kad nereikėtų vykdyti įsipareigjimų sau pačioms. Frazė „Aš jį myliu“ tampa didžiąja išlaisvintoja nuo asmeninės atsakomybės už save pačią. Bet juk tai nesąžininga jūsų pasirinkto vyro atžvilgiu.“ (49 p.)

3. Neprotingas pasiaukojimas

 

 

„Neįtikėtina, kiek daug alinančio sielvarto bei kančios (prievartos, niekinimo, ignoravimo) gali pakelti moterys, kad tik išvengtų produktyvių savo egzistencijos formų – savivokos, nepriklausomumo, pastangų įveikti gyvenimo sunkumus vardan asmeninių siekių. Dar kartą pabrėžiu: jokia nuoširdi, pilnatvę teikianti meilė negalima be savimeilės.“ (69 p.)

„Vyrai nesijaučia turį pasišvęsti moteriai, kad galėtų gyventi. Jie linkę užsiimti kokia nors veikla: išmokti vairuoti automobilį, kažką sukurti, įkopti į kalną, susirasti draugų – tiesiog ką nors veikti. Štai taip jie realizuoja save.“(63 p.)

„Jei lauksite, kol jūsų savigarba pasikeis anksčiau nei imsitės aktyvių veiksmų, mes greičiausiai kartu linguosimės supamuose krėsluose ir svarstysime, kaip tai galėtų įvykti. Jūsų veiksmai paprastai turėtų aplenkti jausmus, galbūt net jų nepaisyti. Kaip minėjau anksčiau, drąsa nėra baimės nejautimas, drąsa – tai baimė plius veiksmas. Pradėkite galvoti apie savigarbą ir racionalų elgesį kaip priklausančius vienas nuo kito bei papildančius vienas kitą.“(62 p.)

 

4. Neprotinga aistra

„Tai štai ir užburtas ratas: jautiesi nemylima – užsiimi seksu, kad patirtum meilę – vėliau suvoki, jog tai buvo tik seksas – ir vėl jautiesi nemylima.“

„Seksas niekada nebus stebuklingas vaistas nuo menkavertiškumo, tuštumo, apmaudo, vienišumo, baimės, pasišlykštėjimo bei kitų neigiamų jausmų. O kad jis turėtų tokią galią!“ (79 p.)

„Lytinis geismas yra viską užgožiantis jausmas. Jūs negalite galvoti, dirbti, miegoti ar dar ką nors veikti, neblaškomos instinktyvių emocijų potvynių bangos. Brandi meilė, siūlydama kitą viliojančią perspektyvą, užslopina geismą. Jis tampa mažiau svarbus. Kai kurias moteris tai nuvilia, nes jos palieka be jokios kaukės.“(81 p.)

„Kai imiesi įgyvendinti savo svajonę ir nebegalvoji apie nemalonumus, seksas, kaip skausmo malšintojas, tampa nebereikalingas. (82 p.)

„Lytinių santykių pasekmės moteriai, kuri jiems savo mintyse, širdyje ir apskritai gyvenime nėra pasiruošusi, būna pakankamai sunkios, o kartais be galo komplikuotos bei pražūtingos.“(85 p.)

„…seksas, tas stiprus išgyvenimas ir galinga jėga, negali sustiprinti nei jūsų pačios, nei jūsų tarpusavio santykių. Tam yra kitas kelias. Dėl skuboto sekso jūs galite pasijusti dar labiau pažeminta, nusivylusi ir baisiai vieniša.“(88 p.)

5. Neprotingas nesantuokinis gyvenimas

 

„Pradėti gyventi su vyru, kai tikrai nežinai, ką jis jaučia, yra tik mėginimas priversti jį jausti tą patį, ką jaučiate jūs. Tai negarbinga ir neprotinga.“(92 p.)

„…kai vyras susideda su moterimi be jokių įsipareigojimų, jis jau žino vieną lemtingą dalyką: jam nereikia stengtis jus laimėti. Po to, kai jis su jumis netinkamai pasielgia, o jūs vis tiek liekate su juo, jis išmoksta dar daugiau: jam apskritai nereikia stengtis, kad jūs jo neatstumtumėte. Tai pražūtingas smūgis jūsų savigarbai.“ (95 p.)

„Gana dažnai moterys manęs klausia, ką daryti, kad vyras jas gerbtų ir deramai su jomis elgtųsi. Mano atsakymas visada būna toks pat: nesitenkinkite trupiniais. Jei jis negali jūsų gerbti, palikite jį.“ (95 p.)

6. Neprotingi lūkesčiai

 

„Kai jūs ištekate, o paskui imate jo neapkęsti, pirmiausia pažvelkite į save – tikrąjį neapykantos šaltinį. Jei jūs šito nesuprasite, jūs vis tekėsite ir nekęsite, tekėsite ir nėkęsite, ir jums atrodys, kad visi vyrai tokie pat.“ (119 p.)

7. Neprotingas pastojimas

 

„Vaikiška tikėtis, kad nėštumas privers jį įsipareigoti“(130 p.)

„Moterys gimdo vaikus ne tik norėdamos įrodyti, kad jų gyvenimas esąs puikus, bet ir bandydamos pasinaudoti jais kaip priemone, neva galinčia padėti susidoroti su ta beviltiška padėtimi, į kurią jos yra pakliuvusios.“ (136 p.)

„Tai štai ir atsidūrėme „užburtame rate“: moterys gimdo vaikus nuo nepakenčiamų vyrų, su kuriais, kaip jos sako, negali išsiskirti dėl vaikų.“ „Jūs turite konkrečiai, protingai ir pagrįstai nuspręsti, kada ir nuo ko galite pastoti.“ (137 p.)

8. Neprotingas tarnavimas

 

 

„…niekada jokiais atvejais nei jums, nei jūsų vaikams nėra geriau būti mušamai, terorizuojamai, žeminamai ar moralizuojamai, negu būti vienai.“ (142 p.)

„Moterys man čia gali paprieštarauti ir pasakyti, kad jos įkliuvo į spąstus dėl menko išsilavinimo, nesugebėjimo savarankiškai tvarkyti finansų ar dėl to, kad niekas nesuteikė socialinės bei moralinės paramos. Sutinku, kad visi šie alibi turi tiesos grūdą. Tačiau negali būti jokių pasiteisinimų, kai mūsų vaikai statomi į pavojų.

Daugelis moterų, turėdamos finansinių sunkumų, ryžtasi apsigyventi kartu su kitomis moterimis, kurioms taip pat trūksta šeimos paramos. Kitos apsigyvena moterų prieglobsčiuose ar dalyvauja atitinkamose moterų rėmimo programose. Trumpai tariant, galima rasti alternatyvių būdų, kaip išvengti pavojaus, gresiančio moteriai bei jos vaikams. Todėl pirma turite žinoti, kad alternatyvos egzistuoja. Antra, turite suprasti, kad ne visada jos patrauklios ir paprastos, bet yra. Jei jums rūpi jūsų vaikai ir jūs pati, turite sukaupti drąsą ir žengti ryžtingą žingsnį.“ (143 p.)

9. Neprotingas nuolankumas

 

„Mes visada pajuntame, kai supyksta neseniai gimusios mergaitės. Jos nesivaržo parodyti aplinkiniams savo pykčio. O kaip elgiasi moterys, susidūrusios su pasipiktinimą keliančiais poelgiais?

Ogi sutrinka, nusimena, verkšlena, dejuoja, jaučia kaltę, depresiją, pradeda nepasitikėti savimi ir pan. Taip reaguodamos jos negali drąsiai ir objektyviai spręsti savo problemų.“ (155p.)

„Kai žmonės neleistinai elgiasi su jumis, kai išduoda jūsų pasitikėjimą, kai nuolatos nepaiso jūsų gerovės, kai be jokių sąžinės skrupulų naudojasi jumis bei užgaulioja, kai atsisako prisiimti bet kokią atsakomybę už jums suteiktą skausmą bei įskiepytą baimę, maldauju: nesėdėkite rankų sudėjusios, vien tik valgydamos, gerdamos, rydamos vaistus, miegodamos ar tiesiog varydamos save į kapus. Bėgdamos nuo realybės, jūs nieko nepasieksite.“

„Turite atsisakyti iliuzijos, kad, tarnaudamos kitiems, susilauksite meilės. Nesąmonė, kad nuolatinė jūsų tolerancija kitų žmonių elgesiui, tiesą sakant jų egoizmui, sukelia jų meilę jums. Tai tik skatina jūsų neapykantą sau pačiai.“(165 p.)

„Tinkamiausias vaistas yra sukaupti savo drąsą ir tiesiai pasakyti, kas jums rūpi. Tai suteiks jums begalinį malonumą, nes sugebėjote įveikti savo drovumą! (166 p.)

10. Neprotingas atlaidumas

 

Žinoma, susidūrimas su tikrove atneša daug skausmo ir baimės. Kartais yra lengviau likti neapsisprendus, nei ką nors keisti. Kad išvengtumėte kančios, jūs griebiatės bet ko: pykstate, ryjate piliules, valgote, skaitote romanus, puolate į depresiją, sergate, demonstruojate norą nusižudyti, lankote reabilitacijos grupes ir t.t. Tačiau tikrasis išbandymas – savęs pačios įveikimas.“ (176 p.)

„Brangosios moterys, vienitelė išeitis yra pasikliauti sveika nuovoka ir neleisti įsivyrauti baimei savo sąmonėje. Padarykite tai, ką pasiūlytumėte bet kuriai kitai – išsiskirkite, tobulinkitės, drąsiai priimkite gyvenimo iššūkius ir keiskitės. Pamėginkite nuveikti ką nors iš tikrųjų konstruktyvaus. Tai kelias kuriuo eidamos pradėsite labiau save gerbti.“

 

„Žaiskite drąsiai, ištvermingai ir valingai. Tai kiekvienai iš mūsų suteikia didžiulį pasitenkinimą. Elkitės teisingai ir nesakykite, kad nežinote, ką tai reiškia.“ „Taigi pasiruoškite, pagalvokite ir paimkite gyvenimą į savo rankas!” (191 p.)

 

L. Schlessinger. 10 kvailysčių, kurios gali sugriauti moters gyvenimą. 2000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *