Ieškokite gero charakterio vyro

“Kodėl? Nagi todėl, kad charakteris – vienas iš esminių savybių, kurią turi turėti jūsų gyvenimo palydovas.

Kas yra charakteris? Tai asmenybėssavojo Aš, viso to, kas jis yra, vertybių, kuriomis gyvena, moralės, kuri lemia jo elgesį, atskleidimas. Nuo vyro charakterio priklauso jo požiūris į save, požiūris į jus ir vieną gražią dieną – požiūris į jūsų vaikus. Dėl šios priežasties geras charakteris – tai pamatas, ant kurio kuriama laiminga santuoka. “(psl. 93)

Štai šešios svarbesnės charakterio savybės, į kurias reikia atkreipti dėmesį renkantis partnerį.”

1. Polinkis tobulėti ir sugebėjimas nesustoti ties pasiektu. Jeigu rasite vyrą, linkusį nuolat dirbti su savimi, tobulėti moraliniu požiūriu, tai iš karto išvengsite vienos iš didelių problemų, iškylančių po vestuvių: jūs norite plėtoti tarpusavio santykius, o jis – ne; jūs mėginate nurodyti jo trūkumus, o jis atsisako netgi klausyti apie tai. Polinkis tobulėti reiškia, kad jis pasiruošęs mokytis visko, kas jam padės būti ne tik geru vyru, bet ir harmoningesne asmenybe. Jums netgi nereikia skatinti lavintis – jis padarys tai pats.

2.Emocinis atvirumas. Intymūs santykiai grindžiami ne vien gyvenimu po vienu stogu, guolio dalijimusi arba naudojimusi drauge ta pačia vonia. Jie remiasi ir abipusiais jausmais. Štai kodėl taip svarbu rasti emociškai atvirą partnerį. Jis turi būti toks žmogus, kuris visuomet dalijasi su jumis savo jausmais ir išgyvenimais. Jūs turite žinoti, kad jo širdis visada atvira jums.

3. Vientisumas. Garbingumas, vientisumas ir teisingumas – tai pagrindiniai sveikų tarpusavio santykių komponentai. Suvokimas, kad galite neabejoti savo partnerio nuoširdumu, suteiks jums puikų pasitikėjimo pojūtį. Ieškokite požymių, kad jis garbingas savo, jūsų ir visų aplinkinių atžvilgiu. Juk jūs norite gerbti jį už tai, kaip jis vertina žmones buityje ir darbe?

4.Branda ir atsakomybė. Gero charakterio bruožas yra tai, kad jis elgiasi kaip suaugęs žmogus, o ne kaip vaikas, laukiantis, kol pradėsite juo rūpintis. Taip pat jūsų idealas privalo turėti išlavintą atsakomybės jausmą, tai yra jo žodžiai neturi skirtis nuo darbų. Jis turi laikytis žodžio ir įvydyti savo pažadus, visuomet ir laiku.

5.Išugdytas savigarbos jausmas. JŪSŲ PARTNERIS NEGALI MYLĖTI JŪSŲ STIPRIAU NEI PATS SAVĘS. Viena iš didžiausių klaidų, kurias mes padarome besirinkdamos partnerį, ta, kad akcentuojame dėmesį, kaip stipriai jis mus myli, kaip elgiasi su mumis, ir nepastebime, koks jo požiūris į save. Gero charakterio požymis yra savigarba, kurią vyras skiria sau, savo gyvenimo būdui. Jam kelia pasibjaurėjimą pažeminimas ir smukimo pojūtis, jis neleidžia stumdyti savęs.

6.Pozityvus požiūris į gyvenimą. Egzistuoja senas posakis: “Visi žmonės pasaulyje dalijasi į du tipus – teigiamus ir neigiamus”. Ar bereikia klausti, iš kurios kategorijos norėtumėte išsirinkti vyrą – gyvenimo palydovą? Tada įsitikinsite, kad jūsų išrinktasis tikrai nėra negatyvi asmenybė, visuomet ir visur surandanti problemų ir pretekstų skųstis, į viską žiūrinti ciniškai. Gero charakterio vyras, priešingai, visur ieško gėrio: aplinkiniame pasaulyje, jumyse ir galiausiai savyje. Su juo ir jūs įgyjate tikėjimo savimi ir žmonėmis.

(Beje, nepamirškite ir savyje tobulinti tų pačių, geram charakteriui būdingų bruožų!) (psl. 97-99)

B. De Angelis. Kaip rasti sau tinkamą vyrą. 2002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *