Kodėl vyrai tyli?

Kodėl vyrai tyli?

„Kai vyras nori atsikratyti problemos, jis įlenda į olą ir susikoncentravęs ieško galimų jos sprendimo būdų. Jis imasi didžiausios arba svarbiausios problemos. Vyras taip įninka į jos gvildenimą, kad nieko aplinkui nepastebi. Visi kiti reikalai ir rūpesčiai lieka kažkur toli, nuošalyje.

Tokiais atvejais jis pasidaro užuomarša, nutolęs nuo visa kita, su juo neįmanoma nei kalbėti, nei bendrauti.“(44 p.)

„Svarbiausias reikalavimas moteriai yra tinkamai suprasti ir įvertinti vyro nenorą kalbėti. Jo tylėjimas moterį dažnai klaidina.“(81 p.)

„Pasirodo, vyrai ir moterys mąsto ir priima bei perduoda informaciją skirtingai. Moterys garsiai reiškia savo mintis, dalydamosi jomis su įdėmiu klausytoju.“ „Bet vyrai priima ir perduoda informaciją visiškai kitaip. Prieš pradėdami kalbėti ar atsakinėti, jie viską gerai apsvarsto. Vyrai tyliai mintyse suformuluoja geriausią ir išsamiausią atsakymą.“

„Moterys klaidingai supranta vyrų tylėjimą. Nelygu kokia jos nuotaika tą dieną, ją gali užplūsti visų blogiausios mintys: „Jis nekenčia ir nemyli manęs, jis paliks mane visam laikui.“ Tai sukelia jai baimės jausmą, ji mano: „Bijau, kad jis atstums mane ir niekada daugiau nemylės manęs. Aš neverta meilės.“

Kai vyras tyli, moteriai lengva įsivaizduoti baisiausia, kas jai gali atsitikti, nes moteris tyli tik tuomet, kai turi pasakyti ką nors labai nemalonaus ir neišvengiamo arba kai išvis yra nelinkusi kalbėti, nes nepasitiki pašnekovu ir nenori turėti su juo reikalų. Nieko nuostabaus, kad moteris taip susijaudina, kai vyras nelauktai pasidaro tylus.“(83 p.)

„Kodėl vyrai lenda į olą? Vyrai lindi oloje dėl įvairių priežasčių.

 1. Jam reikia apsvarstyti iškilusią problemą ir rasti tinkamiausią jos sprendimą.
 2. Jis nežino, ką atsakyti į klausimą.
 3. Jis susijaudino arba susinervino.
 4. Jam reikia suprasti save.“(84 p.)

„Kai vyras tūno oloje, jis dažniausiai yra įsižeidęs arba susinervinęs ir tiesiog bando pats išspręsti savo problemą. Tuomet padėti jam taip, kaip norėtų moteris, yra visiškai beviltiška.“

Kaip padėti vyrui, kai jis tūno oloje?

 1. Nesmerkite jo už tai, kad jam reikia trumpam atsiriboti.
 2. Nebandykite jam padėt išsinarplioti iš bėdos savo siūlomais sprendimais.
 3. Neglobokite jo, teiraudamasi, ką jis jaučia.
 4. Nesėdėkite šalia jo olos, laukdama, kol jis išlįs.
 5. Nesirūpinkite juo ir negailėkite jo.
 6. Užsiimkite mėgstama veikla.“(90 p.)

„Tūnodamas oloje, vyras dažniausiai bando išspręsti iškilusią problemą. Jei jo žmona tuo metu yra laiminga, jam lieka viena problema mažiau. Be to, žinojimas, jog ji yra laiminga su juo, suteikia jam daugiau jėgų įveikti savo bėdas lindint oloje.

Bet kuri veikla, kuri padeda jai išsiblaškyti arba teikia malonumo, bus naudinga jam. Štai kuo reikėtų užsiimti:

 • skaityti knygas
 • parašyti į žurnalą
 • klausytis muzikos
 • nueiti apsipirkti
 • dirbti sode
 • melstis ar medituoti
 • mankštintis
 • eiti pasivaikščioti
 • nueiti pas masažistę
 • išsimaudyti po pietų putų vonioje
 • suvalgyti ką nors labai skanaus
 • pasimatyti su terapeutu
 • pasikviesti draugę paplepėti
 • pažiūrėti televizijos laidą ar videofilmą“(91 p.)

GUMOS JUOSTELĖ, laikanti vyrus

„Ne viena moteris nustemba, sužinojusi, kad net jeigu vyras ir myli ją, turi kartkarčiais nuo jos atsitolinti prieš vėl priartėdamas. Nenumaldomą norą atsitolinti vyras jaučia instinktyviai. Šis noras nuo jo nepriklauso. Tai atsitinka visai nejučiomis. Dėl to nekaltas nei jis, nei ji. Tai – natūralus ciklas.

Moteris dažniausiai klaidingai supranta vyro atsitolinimą, nes pati ji atsitolina dėl įvairių priežasčių, išskyrus vieną. Ji tai daro, kai mano, kad vyras nesupranta jos jausmų, arba kai kartą jo įskaudinta nenori vėl nukentėti, arba kai vyras padaro ką nors bloga ar paprasčiausiai ją nuvilia.

Žinoma, vyras gali atsitolinti dėl tokių pat priežasčių, bet jis pasielgs lygiai taip pat, net jeigu neturės jai ko prikišti. Jis gali ją mylėti ir pasitikėti ja, bet štai netikėtai ima nuo jos tolti. Lyg tempiamas gumos juostelės jis atsitrauks, o paskui vėl sugrįš į pradinę vietą.

Vyras atitolsta, tenkindamas savo nepriklausomybės ar savarankiškumo poreikį. Pakankamai atsitolinęs, jis pradeda vėl artėti. Mat staiga vėl pajunta, kad jam reikia meilės ir artumo. Atgyja poreikis ką nors mylėti ir pačiam būti mylimam. Vyras grįžta prie tų pačių tarpusavio santykių, kad ir kokią intymumo ir supratimo fazę jie būtų pasiekę. Jam nereikia laiko santykiams atnaujinti.“(107–108 p.)

„Jeigu vyras neturi progos kiek galint labiau atsitolinti, jis niekada nepajunta stipraus artumo poreikio. Moterims svarbu suprasti, kad, stengdamosi išlaikyti nuolatinį artumą arba sekdamos savo partneriui iš paskos, tik privers jį visą laiką bandyti ištrūkti ir kiek galint labiau atsitolinti; jis niekada netrokš tvirto tarpusavio ryšio.“(109 p.)

„….vyras, atsitolinęs per visą sau įmanomą atstumą, sugrįš atgal, kupinas jėgų. Pasiekęs ribą, jis pradeda keistis. Ir pasikeičia iš pagrindų. Vyras, kuriam, atrodo, nerūpėjo jo partnerė (kol jis tolo), staiga nebegali be jos gyventi. Jam vėl jos reikia. Vyras vėl jos reikia. Vyras vėl kupinas jėgų ir pasiryžęs mylėti ir būti mylimas.

Tai sunku įsisąmoninti moteriai, nes jai po atitolimo reikia laiko, kad vėl užsimegztų artimi santykiai. Jeigu ji nieko neišmano apie vyrų ir moterų skirtumus, tai gali netikusiai suprasti vyro grįžimą ir jį atstumti.

Vyrai taip pat turi jausti tuos skirtumus. Kai jis grįžta, moteris ne iškart tampa su juo atvira ir gali elgtis taip, kaip anksčiau.Viskas būtų kur kas paprasčiau, jeigu vyras žinotų, kad moteriai reikia laiko vėl pasiekti tam artumo ir supratimo laipsniui, kurį jie jau buvo pasiekę prieš jam atitolstant, ypač jeigu jis ją dar įskaudino ar įžeidė. Šito nežinančiam vyrui gali neužtekti kantrybės sulaukti, kol moteris pasidarys tokia kaip buvus.“(109–110 p.)

J. Gray. Vyrai kilę iš Marso, moterys – iš Veneros. 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.