Ate, komforto zona!

Ate, komforto zona!

„Kas yra komforto zona? Tai mums įprasta aplinka, elgesys ir darbo metodai, kai mes galime lengvai prognozuoti rezultatą, nes mes nuolat tai darome. Ilgainiui kiekvienas žmogus susikuria savo komforto zoną, kurioje ir gyvena. Išėjimas iš komforto zonos dažnai reikalauja įveikti vidinę baimę dėl nežinomybės, kartais tai reikalauja keisti senus įpročius.” (http://www.lyderyste.lt/LT.php?content=page&Id=397)

Kas yra komforto zona man? Kasdien pabusti 6 ryto, apsirengti kuo dalykiškiau (jei pagal nuotaika tai įmanoma), suspėti į jau beišvažiuojantį autobusą, pasiekti darbą, pažymėti „atlikta” ties visais atliktais darbais, grižti namo, apsikabinti dukrą, pavakarieniauti , paskaityti knygą, parašyti ką nors į ori ir užmigti, žinant, kad rytoj laukia ta pati rutina.

Ilgą laiką neįsivaizdavau, kaip galėčiau gyventi kitaip, ką daryti naujai ar kuo dar papildyti gyvenimą, kad taptų kitoks, įdomesnis? Pozityvus mąstymas, knygos, pokalbiai…visa tai buvo tik pasirengimas žengti žingsnį iš komforto zonos: palikti jaukius namus, išeiti neapmokamų atostogų metams, praeiti atranką į psichoterapijos kursus, susikrauti reikalingiausius daiktus ir išvažiuoti toli į kitą šalį nuo kasdienės rutinos…. tikiu, kad šis žingsnis (vienų įvardinamas kaip drąsus, kitų – kaip neturintis jokio loginio paaiškinimo) priartins mane svajonės link, leis giliau save pažinti ne pačiomis švelniausiomis gyvenimo sąlygomis, atskleis naujas galimybes ir potyrius, įtakos ori.lt straipsnius bei aplinką.

Aišku, tai pozityvioji ir dvasiškesnė permainų pusė. Tuo tarpu fiziniame plane neįsivaizduoju, kas manęs laukia ir kaip išgyventi visas užgriūnančias emocijas ir permainų sukeltas problemėles. Tai baugina, o kartu ir suteikia dideles viltis. Tačiau svarbiausia, kad išlaisvina iš nuostatu susikurtų komforto zonoje. Ir kol kažkas „neprimetė” savo pasaulio mąstymo, esu laisva galvoti apie ateityje atsiveriančias galimybes taip, kaip man to norisi, kurti ateitį tokią, kokios noriu aš, nes nežinau kaip čia, kur esu yra įprasta. Ir tai yra privalumas, nes…

Prieš sukurdamos ką nors realybeje, tai butinai privalome įsivaizduoti. Ir tegul vaizduotė plaukia! Užmerkime akis ir pabandykime 3-5 minutes įsivaizduoti ateitį niekuom savęs neapribojant. Užrašykime viską, kas atėjo į galvą. Atsirinkime, kas iš atejusių fantazijų artima ir geidžiama, perrašykime švariame lape ir po svajone užrašykime – VISKAS YRA ĮMANOMA!

O aš, savo svariame lape įrašysiu štai ką:

  1. Kuo greičiau susirasti darbą.
  2. Įsikurti jaukiame butelyje.
  3. Atsivežti kuo greičiau dukrą pas save!!!

VISKAS YRA ĮMANOMA!

Su meile,

Sonata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *